Gemeentehuis Rilland

Ommetje Rilland: Oud & Nieuw (6.7 km)

image/svg+xml

Een infobord met alle bezienswaardigheden langs de route vindt u bij voormalig Klooster aan de Hoofdweg. (Volg de gele richtingspijlen met het logo van Oud & Nieuw).
Ommetje Rilland

Meer informatie over deze wandeling door Rilland

Klooster van Rilland en de Hollestelle

Het klooster van Rilland is gesticht in 1906 door de kapucijnenbroeders die het evangelie naar Rilland kwamen brengen. Ze zijn ook de oprichters geweest van de katholieke school in Rilland, de Horizon. De broeders zijn tot 1966 ergens achter in de jaren zestig in het klooster gevestigd geweest. Daarna heeft het klooster vele functies gekend (verpleeghuis, hotel, conferentieoord) en nu is het in gebruik voor de huisvesting van internationale werknemers. Als je bij het klooster naar links kijkt zie je een heuvel in het landschap. Dit is een Hollestelle, een van de weinige nog resterende in Zeeland. Een Hollestelle is een kunstmatige drinkput die gelegen is binnen een ringwal. Ze werden in principe op de kwelders aangelegd als drinkput voor schapen. Ook kon de herder (stellenaar) zich hier met zijn schapen terugtrekken bij hoog water.

Klooster Rilland

image/svg+xml

Watersnoodrampen en het stroomgat

In 1530, tijdens de Sint Felixvloed verdween oud Rilland in de Westerschelde. Bij eb zijn de restanten van dit oude Rilland te zien. In 1953 werd het huidige Rilland getroffen door de watersnoodramp, 12 mensen zijn in Rilland verdronken waaronder 5 mensen uit één gezin en de burgemeester.   Een groot stroomgat in de inlaagdijk bij Bath is daarbij tijdens de ramp ontstaan. Dat stroomgat is in twee fasen gedicht, gelijk in  februari 1953 door een dijk aan te leggen en in maart 1953 is het laatste stukje gedicht door een schip te laten zinken, daarbij is het Batse gat gebleven.

FOTO:  een fossiele boom uit de Sint Felixvloed die recent boven water is gekomen en een stukje van het straatpatroon beide gelegen ter hoogte van oud Rilland.

image/svg+xml

Gemeentehuis en het dorpshuis

De gemeente Rilland-Bath ontstond in 1878 als een samenvoeging van de gemeenten Rilland en Maire met Fort Bath. Vanaf 1938 is het gemeentehuis in gebruik genomen tot het ontstaan van de gemeente Reimerswaal in 1970.

Dat Het wapen, dat zich boven de deur bevindt, bestaat uit 3 delen: het wapen van Rilland (aarde met de Schelde, het wapen van maire (6 jacobsschelpen) en het wapen van Bath (de wastobbe met water en de levensboom met duiven) .

Een felle brand  in de oudejaarsnacht van 2007-2008 verwoeste een groot deel van het dak en pand. Sindsdien is het helemaal gerenoveerd en is het een appartementencomplex voor internationale werknemers. Interessant om te vermelden is dat het glas in lood raam , van de bekende glazenier Jaap pronk ter nagedachtenis aan de stormramp en de slachtoffers (een geschenk van de bevolking van Rilland), de brand en de verbouwing tot op heden overleeft heeft.

Na de watersnoodramp van 1953 was er een fonds voor wederopbouw waarbij giften uit allerlei hoeken van de wereld kwamen om de getroffen gebieden te ondersteunen. Zo is het dorpshuis luctor et emergo met hulp uit Australië tot stand gekomen en opende het de deuren in 1960, de openingsplechtigheid is door de Australische ambassadeur Sir Edwin McCarthy uitgevoerd.  Diverse verenigingen maken gebruik van deze ruimte, maar ook bruiloften, partijen en begrafenisplechtigheden vinden hier plaats. Podium Reimerswaal zorgt hier voor een divers aanbod van optredens. Er komen nieuwe artiesten maar ook  gevestigde namen die hier vaak hun try-outs van voorstelling als eerste laten zien.

image/svg+xml

Nederlands Hervormde kerk van Rilland–Bath

Op 17 oktober 1927 is de eerste steen voor de kerk door president kerkvoogd FM.Boot gelegd. De opdracht om een ontwerp te maken volgens de z.g.n bouwstijl “Amsterdamse school” werd in 1926 verstrekt aan architect van Damme te Amsterdam. De Ned. Herv. Kerk is plusminus van 1928 tot 1998 in gebruik geweest.

In 1990 besluit de kerkenraad van de intussen gefuseerde S.O.W gemeente Rilland Bath tot verkoop van de thans in de volksmond genoemde Bathseweg kerk. Vanaf zondag 3 juli 1999 wordt er gekerkt in “De Levensbron” aan de Valckenisseweg. Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad na een jarenlang proces unaniem besloten dat de toren blijft staan voor het behoud van het dorpsgezicht. De kerk zal nu deels worden afgebroken en de rest wordt een appartementencomplex.

image/svg+xml

Maria Hoeve

De Mariahoeve werd gebouwd in 1780 en is de enige nog in originele staat overgebleven complete boerderij uit die tijd, de andere 12 boerderijen (allen met 80 ha grond) zijn vervangen door meer moderne versies, of verwoest door brand of alleen de woning is bewaard gebleven. (er zijn nog 3 andere boerderijwoningen uit diezelfde tijd)

De woning van de Maria Hoeve is een 18de eeuws vrijstaand woonhuis, is deels onderkelderd. De schuur is een 19de-eeuwse zwart geteerde houten dwarsdeelschuur met witte om-randingen een zadeldak met wolfeinden en had oorspronkelijk een rieten dak.
Het woonhuis is tot op de dag van vandaag bewoond door meerdere generaties van de familie van Damme. De hoofd activiteiten bestaan uit het fokken van rundvee en landbouw. De monumentale boerderij heeft door de geschiedenis heen oorlog en watersnood overleefd en is sinds 1979 officieel ingeschreven als Rijksmonument.

image/svg+xml

Ontstaan van de Reigersbergsepolder in Rilland

De bedijking van de Reigersbergse Polder kwam gereed in 1773. De afstand tussen Noord-Brabant een Zuid-Beveland wordt met deze bedijking 5 km ingekort tot 3 kilometer.  Tijdens de bedijkingswerkzaamheden brak een staking uit onder de meer dan 3000 dijkwerkers afkomstig uit Oost Friesland, door de komst van de vele dijkwerkers waren de prijzen van de levensmiddelen hoog opgelopen en men eiste men meer loon. De staking ging gepaard met relletjes en wanorde. Uiteindelijk werd de staking gebroken door 150 militairen uit Bergen op Zoom en werd er recht gesproken in de polder en er werden driehonderd dijkwerkers in schepen teruggebracht naar Oost Friesland.

In de jaren 1786 en 1787 wordt in de Reigersbergse Polder het Fort Bath gebouwd, 300 soldaten konden hier worden gelegerd. Het fort kreeg twee belangrijke taken, namelijk de bewaking of belemmering van de scheepvaart van en naar Antwerpen en de bescherming van oostelijk Zuid-Beveland. Ook kwam er een douanekantoor  om schepen die van of naar Antwerpen voeren belasting te laten betalen, dit kantoor heeft nog tot 1953 bestaan. In 1786 bracht stadhouder Willem V met vrouw en kinderen (waaronder de latere Koning Willem I) een bezoek aan het Fort in aanbouw. Paulus Wisboom, de aannemer van het nieuw te maken fort  krijgt toestemming om het benodigde bier voor de arbeiders te laten inbrengen. Kenmerkend waren ook de huizen met de deftige hoge stoepen.  In 1811 bezocht Napoleon Fort Bath om de werken te bezichtigen, de overlevering verteld dat Napoleon water gedronken heeft uit de regenput van “Het Arsenaal”

De polder heeft een moderne verkaveling met een rechthoekig wegenpatroon. Hoofdweg (langeweg) en haaks hierop (voorkom pleonasme zoals uiterste limiet dus niet dubbel benoemen) kruisend de 1ste, 2de, 3de, 4de en Krukweg.  Er werden voor die tijd (1776) zeer grote landbouwbedrijven  gesticht (12 boerderijen van gemiddeld 80 ha). In 1868 werd de polder doorsneden door de spoorlijn en in 1872, achterkleindochter van de broer van Maria van Reigersberg de vrouw van Hugo de Groot. De twee grootste investeerders in de drooglegging van de polder waren de zoon en schoonzoon van Maria van Reigersberg.

Overstromingen vonden plaats in 1906 en bij de ramp van 1 februari 1953 (watervrij 12 mei 1953).  (is eerder reeds benoemd onder kopje 2.) Bekend of berucht is ‘het Nauw van Bath”. De Bocht van Bath, zoals deze havengeul ook wel wordt genoemd, is een vernauwing in de Westerschelde die hier overgaat in de rivier de Schelde

image/svg+xml
image/svg+xml
Copyright Tourist Shop Yerseke 2024 | Sitemap | Privacy Policy | Realisatie: Steketee Online